Elev och lärare

Kyrka – skola

Många församlingar finns i nära samverkan med skolan på den lokala orten.

De inbjuder skolor till olika samlingar, till exempel kring Allhelgonahelgen, jul-  och påskvandringar, tar emot studiebesök av elever och lärare som vill veta mer om den kristna tron och kyrkans arbete och roll i samhället. ”Kyrka- skola”-arbetet sker ofta ekumeniskt, i samverkan med lokala församlingar.

Läs mer på Sveriges Kristna råds webbplats