Ungdomar

Kyrka – universitet & högskola

I Sverige finns ca 400 000 studenter på olika universitet och högskolor. Universitetskyrkan finns för både studenter och anställda.

Kyrkorna har tillsammans sedan många år tagit ansvar för att vara en aktiv samarbetspart på universitet och högskolor i Sverige

Det frikyrkliga arbetet på universitet och högskola samordnas på nationell nivå i Sveriges Frikyrkosamråds Högskolekommitté som också finns i nära samverkan med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor.

Verksamheten syftar till

  • att erbjuda själavård, enskilda samtal och bikt.
  • att vara en utmanande röst genom att påverka i frågor om t ex människosyn, etik, forskning, pedagogik, frågor om nationell och internationell solidaritet, fred, rättvisa och miljö.
  • att finnas med som en resurs i krisberedskap och krisbearbetning.
  • att erbjuda mötesplatser för samtal, föreläsningar, seminarier, gudstjänster, retreater, meditationer, samtals- och bibelstudiegrupper.

På många orter har Universitetskyrkan och Studenthälsan ett mycket nära samarbete, delar på lokaler och har delvis gemensam verksamhet.

Läs mer på Sveriges Kristna Råds webbplats

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se