Peace Love - Text på grön vägg

100 år av fredsarbete!

Equmeniakyrkan vill verka för att ta avstånd från våld i alla dess former i de sammanhang vi kan påverka.

”Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och försoning går som en röd tråd genom hela evangeliet. Detta kallar oss att styra våra fötter in på fredens väg.”

Luk 1:79; 2:14; Ef 2:17; 6:15 – ur Equmeniakyrkans policy för fred, MR och omställning till en hållbar värld

Kristna Freds är en av de närstående organisationer som Equmeniakyrkan gärna samarbetar med. 2019 firade de 100 år. Deras arbete har haft olika fokus sedan bildandet av ”Svenska Världsfredsmissionen” i juni 1919. Det har varit insatser för att driva på möjligheten till vapenfri tjänst, arbete mot vapenexport, manifestationer, namnunderskrifter och kurser i civil olydnad. Ett enträget arbete med många frivilliga som kämpat tillsammans för en fredligare värld. Flera av dessa aktörer, med stor kunskap och drivkraft, har funnits och finns också med i Equmeniakyrkan.

Ska vi fira 100 år eller sörja att världsfreden fortfarande inte är uppnådd? Det är klart att vi ska fira alla de framgångar som arbetet lett fram till. Kristna Freds fortsätter enträget med målet allmän och total nedrustning och en värld fri från våld. Equmeniakyrkan gläds över ett nytt, konkret samarbete i ett treårigt projekt som handlar om förebyggande men också hantering av konflikter som säkert kommer att få betyda mycket för församlingar och medarbetare.

Tips på läsning

Krig leder till krig. Fred däremot, är vägen till fred, Sofia Camnerin

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "100 år av fredsarbete!" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.