Stängsel framför ett hus

Asyl- och migrationsrättigheter

Under många år har lokala församlingar engagerat sig i enskilda fall där flyktingar och asylsökande kommit till vårt land för att få skydd. Oftast har det handlat om personer som förföljs för sin religion eller som hotas av förföljelse.

Ibland har församlingarnas och kyrkans bedömningar kolliderat med migrationsverket vars beslut uppfattats som omänskliga och baserade på okunskap om religion och religiösa förhållanden i de länder varifrån de asylsökande kommer.

Detta var detsamma i de flesta kristna samfund och det fick Sverige Kristna Råd (SKR) och kyrkosamfundens ledare att skriva ett gemensamt brev till migrationsverket för att få tillstånd en dialog.Detta ledde till ett antal regionala gemensamma seminariedagar under 2013-2014 mellan kyrkliga företrädare och Migrationsverkets personal för gemensam utbildning och delgivning där både kyrkornas och Migrationsverkets perspektiv lyftes fram.

Detta har också följts upp med utbildning för medarbetare i kyrkorna om konvertiter i asylprocessen. SKR:s migrationsgrupp arrangerar dessa dagar och Migrationsverket finns också med under utbildningen.

Det finns idag en stor kompetens i många församlingar som varit och är engagerade. Det finns inom Equmeniakyrkan ett nätverk av personer som kan hjälpa till och det finns även specialkompetens i andra samfund som kan vara till hjälp både vad gäller kunskap och hur man kan praktiskt engagera sig för människor som söker asyl. Det finns också möjlighet att få gratis rådgivning av ”Rådgivningsbyrån för asylsökande och nyanlända”, och ”Sociala Missionen” , där det finns jurister på plats.

I och med det ökade antalet människor på flykt från Syrien, Afghanistan och Norafrika har behovet blivit stort. Många församlingar samverkar och ställer sina resurser till förfogande för att stödja dessa flyktingar. Många församlingar som tagit emot flyktingar från t.ex. Burma har upplevt förnyelse i sina egna församlingars liv.

Fyra regionala samordnare för asylsökande och nyanlända har från och med mars 2016 anställts för att stödja och utveckla församlingar och de orter där de finns med asylfrågor, mottagande och integration.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Asyl- och migrationsrättigheter" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.