Equmeniakyrkan och hbtq

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud.

Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Equmeniakyrkan vill vara en inkluderade kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna.

Stöd och material

Kyrkokonferensen 2021 fattade beslut om att initiera samtal om hbtq och inkludering, i Equmeniakyrkan i stort och i församlingarna. Redan tidigare hade kyrkoledningen tagit initiativ till att ge en styrgrupp uppdraget att ta fram material som stöttar församlingarna att tala om hbtq-frågor. Här nedan hittar du materialet, bland annat praktiska råd för samtal, berättelser från församlingar och fördjupande läsning om både bibeltolkning och inkludering.

Mer om arbetet

Målet för arbetet med materialet har varit

Att arbeta för att 
Equmeniakyrkans 
församlingar är 
ickediskriminerande 
miljöer för hbtq-personer

Att stärka enheten och samtidigt skapa respekt för att vi har olika hållningar i hbtq-frågor

Att ge mod och redskap att samtala om frågor som relaterar till hbtq

Innehållet del för del, som enskilda pdf:er

Sidan kan komma att uppdateras efter hand.

kapitel 8

Resurspersoner för samtal om frågor relaterade till hbtq

Vi uppmuntrar församlingar i Equmeniakyrkan att samtala om hbtq-relaterade frågor. Målet är att ni som gemenskap ska bli trygga med varandra och i hur ni kan vara en inkluderande och icke-diskriminerande gemenskap för hbtq-personer. Nedan finns förslag på resurspersoner som vi har valt.

Har du blivit utsatt?

Upplever du att du har blivit utsatt i din församling eller i Equmeniakyrkans miljöer på grund av sexuell läggning? I varje region finns regional kyrkoledare och ytterligare utsedd kontaktperson som har till uppgift att lyssna på dig. Det går även bra att kontakta kontaktpersoner på Equmenia och Equmeniakyrkans kansli eller över regiongränserna. I alla dessa funktioner är de beredda att ge stöd, lyssna och råd för beslut du måste fatta.

Korta fakta

Här har vi samlat korta fakta om Equmeniakyrkan och hbtq. Hbtq är förkortning och samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. 

Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning

I Equmeniakyrkans Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld står det bland annat att Equmeniakyrkan vill:

  • motverka diskriminering
    och verka för:
  • Jämlikhet mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling av alla inför lagen.
  • Att de mänskliga rättigheterna, definierade av Förenta Nationerna, respekteras och efterlevs.

Samtalsgrupp för anhöriga

Equmeniakyrkan, Equmenia & Studieförbundet Bilda bjuder in till samtalsgrupper.

Vill du möta andra, lyssna och samtala i respekt?
Vad är din berättelse?

Kyrkokonferensen 2021 fattade ett beslut om att verka för en självklar inkludering av hbtq-personer i Equmeniakyrkan genom att initiera fördjupande samtal i församlingarna och kyrkan.

Som en del i detta arbete vill vi inbjuda till samtalsgrupper för dig som är anhörig till hbtq-personer. Vi möts i respekt för att våra erfarenheter ser olika ut utifrån vad vi bär med oss av förförståelse och kunskap om hbtq. Vi vill mötas i samtal där vi får prata till punkt och erbjuda varandra ett lyssnande öra. Vad är din berättelse?

Samtalsledarna är också anhöriga till hbtq-personer.

Studiecirklar startas upp löpande,
skicka en intresseanmälan till petra.falk@bilda.nu