Knäppta händer

Equmeniakyrkan och HBTQ

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud.

Equmeniakyrkan vill vara en inkluderande kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna, oavsett sexuell läggning.

I Equmeniakyrkans Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld står det bland annat att Equmeniakyrkan vill:

  • motverka diskriminering

och verka för:

  • Jämlikhet mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling av alla inför lagen.
  • Att de mänskliga rättigheterna, definierade av Förenta Nationerna, respekteras och efterlevs.

HBTQ är förkortning och samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. 

Korta fakta

Här har vi samlat korta fakta om Equmeniakyrkan och HBTQ.

Församlingars hållning

I Equmeniakyrkan är varje församling självständig.
Varje pastor beslutar, i samråd med sin lokala församling, om de erbjuder vigsel för samkönade par.

Medlemskap i församling

Inga andra villkor ställs för medlemskap i en församling än tro på Jesus Kristus och att man är döpt.

Ordination till pastor och diakon

Sexuell läggning och könsidentitet är inte en faktor som påverkar om man kan ordineras till pastor eller diakon i Equmeniakyrkan. När det gäller anställning i lokal församling tar församlingen själv beslut om vem de anställer.

Vigsel

Den 1 maj 2009 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att par av samma kön har rätt att ingå äktenskap. Varje lokal församling beslutar om de vill erbjuda vigsel för samkönade par.