Kvinna som hyschar

Kvinnans rättigheter

Genom historien har barn och kvinnor varit grupper som inte fått sina rättigheter tillgodosedda och som har hållits tillbaka genom strukturellt förtryck.

I Västvärlden – och inte minst Sverige – så har frågor om jämställdhet mellan könen arbetats med under de senaste 100 åren, vilket också har lett till ökad ekonomisk jämställdhet och välfärd, men det är fortfarande långt kvar. I många av de samhällen och kyrkor som Equmeniakyrkan samverkar med internationellt är det ett stort problem att kunna förstå vikten av att tillvarata barns och kvinnors rättigheter för utveckling av hela samhället. Därför är detta de områden som Equmeniakyrkan kontinuerligt arbetar med i det internationella arbetet. Inom alla arbetsländer har vi barn och unga som målgrupper i utvecklingssamarbetet på olika sätt, vi lyfter våld mot kvinnor genom kampanjen ”Thursdays in Black” (TiB) och tillsammans med Equmenia så är Equmeniakyrkan medlem i Nätverket för Barnkonventionen och Sveriges Kristna Råds Samrådsgrupp för Barnkonventionen.

Equmenia arbetar systematiskt med barns och ungdomars situation framför allt i Sverige men även i internationell samverkan genom idrottsvolontärer och genom en internationell ungdomsbibelskola – Apostlagärningarna 29 (Apg29).