Ensam kvinna på busshållplats

Människohandel

Lukas Moodysons film ”Lilja Forever” lyfte fram historien om en flicka från Litauen som lurades över till Sverige och som tvingades till prostitution innan hon lyckades fly och som tog sitt liv när hon inte fick hjälp.

Denna film blev startskottet för dåvarande Baptistsamfundet att engagera sig mot denna människohandel. Frågan fördes till Europabaptisternas rådsmöte som beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som sedan dessa anordnat fem konferenser för medlemssamfunden i Europa, Centralasien och Mellanöstern.

Fyra informations- och utbildningsböcker har tagits fram och ett nätverk av personer har bildats som arbetar mot människohandel. Tillsammans med dåvarande missionskyrkan och andra organisationer och myndigheter beviljades man ett EU-projekt som arbetade med frågan. Idag finns flera församlingar i Sverige och i Europa som arbetar praktiskt för att informera om problemet och för att hjälpa de som utsätts.

Flera anti-trafficking konferenser har anordnats av Europabaptisterna i samverkan med Equmeniakyrkan genom åren.

Equmeniakyrkan stöder ett arbete i Moldavien genom organisationen ”Beginning of Life” som arbetar med kvinnors och flickors rättigheter och även utbildar elever och lärare om människohandel och hur eleverna kan undvika att bli rekryterade.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Människohandel" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.