Thursdays in Black

Equmeniakyrkan stöttar Kyrkornas Världsråds kampanj ”Thursdays in black”. Här svarar vi på lite frågor om vad, hur och varför. Kampanjen är inte knuten till någon särskild tidpunkt utan pågår hela tiden.

Vad är Thursdays in Black

Kampanjen startades på 1980-talet på inspiration av en argentinsk kvinnorörelse som varje torsdag protesterade mot att deras barn försvann, mördades och våldtogs av den argentinska militärens diktatur.

Kyrkornas världsråd ville göra en återkommande fredlig icke-våldsaktion mot våldet och ofreden som världens kvinnor drabbas av. Man ville särskilt sätta fokus på de situationer som uppstår i samband med krig och konflikter och utmana grundorsakerna till våldet: strukturer och människors attityder.

Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel, eller diskriminering som grundar sig på vilket kön eller sexuell läggning man har. Strukturerna finns i alla länder, i alla samhällsklasser. Kampanjen stöttar de som bär ärr av våld, osynliga och synliga.

Varför deltar Equmeniakyrkan i kampanjen?

Som kristna är vi kallade att vara salt och ljus (Matt 5:13-14). I ord och handling upprättade Jesus människor. Han gick konsekvent kärlekens väg, stod upp för ickevåld och protesterade mot förnedring och förtryck. Berättelserna om hur Jesus mötte människor, barn, kvinnor, andra folkgrupper – utmanar oss till samma generositet och engagemang. De minsta, de slagna, de förtryckta (Matt 25:35-40) har en särskild plats i Guds hjärta.

Kyrkan ska vara en röst som tydliggör orättvisor. Som står upp oh tydliggör orättfärdighet. Vi är alla en del av samma kropp, och när någon del av den far illa är det allas ansvar att försöka motverka lidande.

I världen finns många orättvisor. En av dem är våldet mot kvinnor. Equmeniakyrkan vill vara en del av den globala kyrkans arbete för att motverka detta. Vi har partnerkyrkor i länder i konflikt, där våldet mot kvinnor, och barn, är en del av de dagliga säkerhetsriskerna. Vi har ett ansvar att tydligare lyfta och jobba emot detta. Och nya rapporter visar att kvinnor i Sverige utsätts för ett könsbaserat våld på olika sätt. Det har blivit tydligt inte minst genom #metoo och #SanningenSkaGöraErFria. Kyrkan har ett ansvar att motverka de attityder som ligger till grund för ett sådant agerande.

Hur genomförs kampanjen i Sverige?

Den som vill stötta kampanjen klär sig i svart på torsdagar. En enkel symbolisk solidaritetshandling med alla kvinnor, men också män, som drabbas av våld och våldtäkt.

Ett sätt att väcka tankar och opinion, att vara en del av en global rörelse som därigenom påverkar makthavare och våldsutövare. Det kommer att leda till frågor och samtal. En påminnelse att varje torsdag be för drabbade. En påminnelse för den som inte är drabbad, kanske lever i en mer skyddad miljö, att det finns de som inte har samma trygghet eller självklara skydd.

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se