Barn som ritar och målar

Migration och mångfald

Att ge stöd till flyktingar och nyanlända

Som kyrka bär vi både på kapacitet och ansvar för att ge stöd till flyktingar och nyanlända. Därför jobbar Equmeniakyrkan med integration och för att skapa goda arbetssätt och strukturer som välkomnar och inkluderar människor från andra länder.

Sjung med dom som kommer

Sjung med dom som kommer

Sjung med dom som kommer är ett sätt att dela och skapa sånger för andakt och gudstjänst. Materialet vill uppmuntra oss att sjunga på varandras språk och därmed inbjuda till gemenskap över gränserna.

Nätverksträff Kliv in

Nätverket Kliv in – öka asylsökandes delaktighet i digitala samhället

Nätverket Kliv in var ett projekt för att öka asylsökandes delaktighet i digitala samhället. Projektet drevs av Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda mellan 2021 och 2022. Genom digitala nätverksträffar delades kunskap och erfarenhet.

Nyhetsbrev

Vi skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev med fokus på diakoni och samhälle. Anmäl din e-post adress här för att ta del av dessa nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Evenemang – Migration & mångfald

Här hittar du våra planerade evenemang, träffar och utbildningar som händer den närmaste tiden.

Hela kalendern för Migration & mångfald

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det”.

Hebreerbrevet 13:2

Just nu ser vi allt fler människor fly sina hemländer, och det är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver. Här har vi en viktig uppgift att skapa nätverk mellan församlingar, samla kompetens, synliggöra allt gott arbete som redan finns i församlingar och tillsammans utveckla migrations- och mångfaldsarbetet.

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se