Aktiviteter och projekt

I våra församlingar finns det många som arbetar hårt med det viktiga arbetet kring migration och mångfald. Här kan du läsa om ett axplock av alla aktiviteter och projekt som arbetas med varje dag. Främst från nationellt håll, men även i församlingarna.

Nätverket Kliv in

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda driver tillsammans nätverket Kliv in. Det är ett nytt spännande nätverk för att öka asylsökandes delaktighet i digitala samhället.

Interreligiösa medföljare

Ett koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och säkerheten för personer som bor på flyktingboenden.

EU-migranter

Långsiktigt arbete i syfte att förbättra situationen för Romer i hemlandet.

Öppna kyrkan för nattlogi

Vi har många i vårt samhälle som saknar tak över huvudet. I Stockholmsområdet samverkar församlingar med NY Gemenskap. I Göteborg finns samverkan med Räddningsmissionen.