Aktiviteter och projekt

I våra församlingar finns det många som arbetar hårt med det viktiga arbetet kring migration och mångfald. Här kan du läsa om ett axplock av alla aktiviteter och projekt som arbetas med varje dag. Främst från nationellt håll, men även i församlingarna.

Nya vänner

Runt 300 församlingar i Equmeniakyrkan är redan engagerade i mötesplatser för nya svenskar och nyanlända som till exempel språkcaféer.

Nätverket Kliv in

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda driver tillsammans nätverket Kliv in. Det är ett nytt spännande nätverk för att öka asylsökandes delaktighet i digitala samhället.

Interreligiösa medföljare

Ett koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och säkerheten för personer som bor på flyktingboenden.

EU-migranter

Långsiktigt arbete i syfte att förbättra situationen för Romer i hemlandet.

Svenska med sång

Erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång.

Öppna kyrkan för nattlogi

Vi har många i vårt samhälle som saknar tak över huvudet. I Stockholmsområdet samverkar församlingar med NY Gemenskap. I Göteborg finns samverkan med Räddningsmissionen.