Nya Vänner - Mattias och Vahid

Nya Vänner / New Friends

Equmeniakyrkans vänprojekt

<< Sidan ska flyttas upp i strukturen ? >>

Vill du bli vän med någon som är ny i Sverige och kommit till din ort? Vill du som är ny i Sverige bli vän med någon som bott länge i Sverige? Gör det möjligt!

Runt 300 församlingar i Equmeniakyrkan är redan engagerade i mötesplatser för nya svenskar och nyanlända som t ex språkcaféer. Nu tar vi ett steg till och bygger vänskaper! Kom med, få en ny vän och gör livet och Sverige lite varmare.

Berättelser / Stories

Foldrar & anmälan / Leaflets & Sign up

Ladda ner foldern och anmäl dig på baksidan.
Download the leaflet and sign up on the back.

Projektet Nya Vänner

Du som bott länge, kanske hela livet i Sverige, har möjlighet att med vänskap bidra så att den som är ny i vårt land och på din ort får känna sig välkommen. Samtidigt kan du eller din familj få en ny vän eller vänfamilj, en möjlighet att utöka vänkretsen och vidga vyerna.

Är du ny i Sverige får du möjlighet att lära känna en svensk person eller familj som kan få dig att känna dig mer hemma när du börja ett nytt livet här. Ni kan prata svenska tillsammans. Du kan få en vän eller familj att umgås med. Du får lära känna svensk kultur och samtidigt dela med dig av din egen och din livserfarenhet.

Vad ska ni som vänner göra? Ni bestämmer själva när ni ska träffas och vad ni vill göra tillsammans. Den som samordnar försöker matcha er för att finna gemensamma intressen.

Kontaktpersoner
Contact us for more information

David Arve - medarbetare

David Arwe

Regional samordnare Asyl och migration, Region Mitt

070-5677932

david.arwe@equmeniakyrkan.se

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se