Nya Vänner - Mattias och Vahid

Bli kontaktperson

Varje församling behöver utse en kontaktperson. Skriv personens kontaktuppgifter på de foldrar som finns tryckta för Nya vänner. Meddela kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter till den regional eller nationell samordnaren för migration och asyl. Se kontaktuppgifter nedan.

Vad gör kontaktpersonen?

– Tar emot anmälningar, matchar och sammanför personer baserat på önskemål, erfarenheter och intressen. Ni kan också vara flera som hjälps åt att med matchningen.

– Ser till att det blir ett första möte mellan de blivande vännerna. Om de önskar, försök vara med vid första träffen som inte ska vara så lång. Efter första mötet sköter vännerna kontakten själva. Kontaktpersonen kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras på lämpligt sätt.

– Kontaktpersonen inbjuder till ett par träffar per år för att dela erfarenheter, glädjeämnen och frågeställningar. Träffarna kan göras i samverkan med den regionala samordnaren.

Vad ska vännerna göra?

Det avgör de själva. Träffas och fika, ta en promenad, träna ihop – ha kul tillsammans! Det handlar inte om at lära en person hur myndigheter fungerar, utan om att umgås, ha roligt, lära känna varandra och olika kulturer!

Hur länge pågår kontakten?

Så länge parterna vill att den ska pågå. Det kan bli en lång kontakt eller kort bekantskap, kanske leder den till vänskap!

Syfte med projektet Nya Vänner

Att umgås över gränser. Att underlätta integration och skapa mötesplatser människor emellan. Att bygga broar, förebygga fördomar och skapa ett samhälle och en församling där människor kan känna sig välkomna och inkluderade.

Utbildningsträff

Som kontaktperson inbjuds du till en regional utbildningsträff under våren 2018. Men starta med att värva intresserade och påbörja matchningen före utbildningsträffen. Vi vill komma igång snabbt!

Gör ”Nya Vänner” känt i din församling och på orten

Hjälp till att sprida information om Nya Vänner i gudstjänster, språkcaféer och andra samlingar i församlingen. Sätt upp affischer i bibliotek, affärer och på andra strategiska platser. Använd de affischer och foldrar som finns upptryckta.

Kontaktpersoner

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se