Nya Vänner - Mattias och Vahid

Så funkar det

Fyll i anmälan

Beskriv vem du är och dina intressen. Be någon som är bra på svenska att hjälpa dig om du behöver det. Lämna anmälan till din kontaktperson i församlingen. Utifrån bådas önskemål, erfarenheter och intressen matchar kontaktpersonen sedan er så mötet mellan er blir så givande som möjligt. (kvinna-kvinna, man-man, familj–familj, grupp-grupp). Kontaktpersonen tar sedan kontakt med er båda och presenterar er för varandra och föreslår en första träff.

Första träffen

Om Ni vill kan kontaktpersonen delta vid ert första möte som kan ske på valfri plats, i kyrkan, i hemmet eller någon annanstans. Första träffen bör inte vara mer än 1–1,5 timme lång. Var nyfikna på varandra och presentera er för varandra. Känns mötet bra tar ni varandras kontaktuppgifter och bokar in nästa möte.

Mer material och kontakt

I församlingarna kommer det att finnas foldrar på olika språk att dela ut med information om anmälan och församlingens kontaktperson. Equmeniakyrkans flyktingsamordnare kan också kontaktas för mer information.

Kontaktpersoner

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se