Kör som sjunger

Svenska med sång

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda driver tillsammans projektet Svenska med sång. Det pågår från hösten 2019 till december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter.

Under 2019 tas ett ledarmaterial fram som ligger till grund för de sjungande gruppernas gemensamma arbete. Syftet är att  ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen får en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Projektledare

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare för arbete med asylfrågor

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se