Kontaktuppgifter

I Equmeniakyrkan finns flera samordnare för migration och asyl med uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.

Idag har cirka 250 – 300 församlingar olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

De regionala samordnarna har sin utgångspunkt i Region Väst och Region Mitt. De finns även som resurser för övriga regioner. Inga Johansson är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

David Arve - medarbetare

David Arwe

Regional samordnare Asyl och migration, Region Mitt

070-5677932

david.arwe@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se