Kontaktuppgifter

I Equmeniakyrkan finns flera samordnare för migration och asyl med uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.

Idag har cirka 250 – 300 församlingar olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

De regionala samordnarna har sin utgångspunkt i Region Väst och Region Mitt. De finns även som resurser för övriga regioner. Inga Johansson är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se