Unga man får hjälp att stämma sin gitarr

Mångfald i församlingen

Mångfald i församlingen är samlingsnamnet för det omfattande arbete som görs kring information och material för att stötta församlingarna i mångfaldsarbetet.

Låt gärna ledare, anställda och förtroendevalda i din församling få ta del av det här viktiga materialet. Vi hoppas många ska inspireras av det. Vill du ordna en samling kring mångfald eller har frågor kring mångfaldsarbete är du välkommen att kontakta samordnare Inga Johansson.

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se