Arabisktalande pastor

Equmeniakyrkan har många medarbetare med utländsk bakgrund. Detta innebär stora resurser inte minst när det gäller mångfald och integration i våra församlingar. 

I Sverige finns en stor grupp människor som talar arabiska. Även om det inte innebär att de kommer från samma land eller har samma kultur och religion så har de har ett gemensamt språk. Equmeniakyrkan har därför tillsammans med församlingar och arabisktalande grupper sett behovet av fler pastorer som talar arabiska.

– Därför är det med stor glädje vi nu fått ta emot en pastor från Egypten utsänd av vår samarbetskyrka Nilens Synod, säger Per Westblom, koordinator för församling och samhälle.

Isac Zekry Shokri har kommit hit med sin fru Phoebe och sonen Kariem. De  har besökt Sverige flera gånger. Han talar utöver arabiska också god engelska och har en särskild kompetens ekumenik och dialog med muslimer.

– Vi behöver få mer kunskap om muslimsk tro och liv, och förståelse för vad islam är. Några av hans bästa vänner är muslimer, medan det är mer laddat hos oss, säger Gunilla Ikponmwosa.

– På en annan nivå behöver vi både som kristna och muslimer hjälpas åt att hitta gemensamma strategier mot den religiösa extremismen.

Pastor Isac Zekry Shokri har sin bas i Högdalskyrkan där han arbetar drygt en tredjedel av sin tid. Därutöver finns andra församlingar i Stockholmsområdet och Mälardalen som han kommer att betjäna. Men han står också till förfogande för alla församlingar och ledare som behöver fördjupa gemenskapen och öka sin dialogkompetens med arabisktalande människor och grupper, både kristna och muslimska.

– Vi vill därför uppmuntra alla församlingar i Equmeniakyrkan som har relationer med arabisktalande att kalla Isac till ett kortare eller längre besök. Kostnaden inklusive resor är densamma som för våra evangelister, säger Per Westblom.

Kontaktpersoner

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se