Material och resurser

Här samlar vi material som församlingen kan ha nytta av i migration- och mångfaldsarbetet.

Asyl och migration – en ordlista

Här finner du en ordlista och kortfattad beskrivning av vad som är viktigt att tänka när det gäller Asyl och migration.


Equmenia och Equmeniakyrkans material

Migrationsarbete framsida

Migrationshäfte – ”Jag var främling och ni tog emot mig…”

Berättelser från Equmeniakyrkans församlingar om arbetet med människor på flykt 2015-2021. Exempel från Equmeniakyrkan i Luleå , Höör, Nås, Järfälla, Smögen Orsa Dals Ed och många flera.

Flyktingkrisen 2015 utmanade oss. Equmeniakyrkans församlingar öppnade verkligensina hjärtan – och dörrar – när tusentals flyktingar från Syrien, Afghanistan och Afrika knackade på! Nu berättar vi vad de gjorde och vad det har betytt.

Hösten 2015 stod vi inför en stor utmaning. 350 församlingar i Equmeniakyrkan antog den och engagerade sig. Engagemanget för asylsökande och nyanlända är fortfarande stort idag; många har fått nya vänner, gudstjänstliv och gemenskaper har berikats av nya människor.

Mångfaldsträning

Vad menar vi med mångfald och integration? Mångfald är inte någonting som bara uppstår av sig själv. Det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma. Ibland kan vi behöva stöd och träning för att förstå och hantera mångfald. Equmenia har ett nytt material som erbjuder just – träna på att skapa mångfald. Ett material som vi i Equmeniakyrkan också kan använda!

Mångfald & Friluftsliv

Välkomna att upptäcka naturen tillsammans. Materialet ger tips och idéer för möten över kulturgränser. Innehållet är utformat främst för integrationsarbete men passar alla grupper som på ett roligt och givande sätt vill ut i naturen och umgås och lära känna varandra bättre.

Beställ häftet gratis på Nya Musik eller ladda ner det digitalt.

Gränslöst!

Equmenias material för att inspirera och starta arbete med barn och unga i asylprocessen.

Boken ”Välkommen!” – Texter och böner för gudstjänst

Equmeniakyrkan har tagit fram en bok med en samling användbara texter, som bibelord, bönder och information om Equmeniakyrkan, på sju olika språk.

Ladda ner som pdf eller beställ boken från Nya Musik.

Känn dig fri att använda materialet för eget bruk och i din församlings arbete. Dela gärna boken och materialet med andra!

Affisch med Equmeniakyrkans vision på olika språk


Kyrkans texter på olika språk

Biblar på olika språk

I Svenska bibelsällskapet webbshop finns biblar på cirka 90 språk och flertalet med olika översättningar.

Ett flyktingmaterial som heter ”På väg – en resa genom Bibeln för migranter” finns också att beställa på olika språk. Ett urval texter från Bibeln berättar om män och kvinnors erfarenheter av att lämna sitt för att hitta en ny plats att leva på.

Trosbekännelsen, Vår fader och välsignelsen


Om religion i Sverige

Häften på flera språk om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Använd dem i mötet med asylsökande och nyanlända.


Att arbeta med jämställdhet med nyanlända

Om jämställdhet, för unga på flera språk

YOUMO är en del av Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se. Här kan en På Youmo kan en se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska.

Bildas metod ”Hej Sverige!”

Ett digitalt material att använda i studiecirkelform som tar upp olika aspekter av mötet med det svenska samhället. Bland annat finns där ett avsnitt om jämställdhet och värdegrund. Materialet är i första hand utrikesfödda kvinnor som inte har jobb eller studier i Sverige, men är inte begränsat till den målgruppen.

Meningsfull väntan: Jämlikhet och jämställdhet

Studiematerial och kortfilmer på flera språk, som öppnar upp för samtal om det svenska samhället. Träff 6 handlar om jämställdhet.

Globalportalen

En rapport från Sveriges Kvinnolobby visar att nyanlända kvinnor får sämre stöd än män vad gäller att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vad behöver politiker göra, och vad kan vi andra göra, för att se till att etableringen av nyanlända blir mer jämställd?

MigrantMammor

Tips (från verksamheten MigrantMammor) för att involvera nyanlända kvinnor i er verksamhet:

  • Erbjud mötesplatser som är enbart för kvinnor. Det stärker upplevelsen av att platsen är trygg och att det är de deltagande kvinnorna som äger rummet och vad som händer där.
  • Arbeta med metoder som stärker kvinnornas självkänsla och upplevelse av egenmakt (empowerment):  fokusera på att de får dela med sig av sina kulturer och sina perspektiv, låt dem utforma verksamheten efter deras behov.
  • Håll i aktiviteter för barn/anordna barnpassning, parallellt med aktiviteter för vuxna.
  • Tänk igenom ut ni sprider information om verksamheten: finns det en bredd i kanalerna (internt, offentligt, med hjälp av kommunen, andra föreningar, mun-till-mun)?
  • Ge inte upp i första taget, om det kommer få från början. Räkna med att ordet sprids successivt i interna nätverk eller från mun-till-mun.

Asyl och etablering med hjälp av andra aktörer

Studieförbundet Bilda

Bilda har stor och lång erfarenhet av mötet med nyanlända, både genom studiecirklar och verksamhet i medlemsorganisationernas kyrkor. På deras webbsida finns både material och kurser.

Svenska med sång

Tillsammans med Bilda driver Equmeniakyrkan projektet Svenska med sång.

Migrationsverkets Youtube-kanal

Fakta om att söka asyl i ett annat EU-land

Information till personer från Afghanistan som inte fått uppehållstillstånd i Sverige och funderar på att söka asyl i Frankrike eller Tyskland.


Verktyg till nyanlända

Welcome App

Tipsa era vänner om appen som heter WELCOME APP. Den vänder sig i första hand till nyanlända personer, man kan vara intressant för alla.

Safe place

En flerspråkig app till barn och unga som upplevt trauma. Appen ges ut på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

Safe Place är ett verktyg som kan användas för att lindra traumarelaterade svårigheter så som stark stress, känslor av oro, ångest eller sömnsvårigheter.

Meningsfull Väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial för fysiska eller digitala träffar, som består av nio korta filmer med olika teman kring hur det fungerar i Sverige, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut.


Litteratur

Vägen sanningen och Livet

En grundkurs i kristen tro som utgår från Jesu liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till Gud och varandra. Boken finns på svenska och persiska. Författare Linda Alexandersson.

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter

– integration, inkludering och jämställdhet av Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson, utgiven av: Liber

Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället.

Språkträning

Röda tråden-serien består av fem arbetsböcker. Genom många varierade övningar får eleven lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik, fri skrivning m.m. Böckerna är oberoende av andra läromedel och perfekta vid individualisering av undervisningen.De kan med fördel användas i språkvalet, skolår 6–9.

8 sidor – tidning på lätt svenska

Många med svenska som andraspråk läser 8 Sidor på webben eller i en app i sin telefon. Men alla som skulle ha glädje av tidningen känner inte till den. Använd den gärna i studiecirkel, språkcafé eller annan verksamhet där du möter asylsökande och nyanlända.

Böcker på lätt svenska

Informationsmaterial på lättläst svenska som berättar om vad som finns för vuxna på lättläst svenska.

Utvandrarna på lätt svenska

Vilhelm Mobergs alla böcker om utvandrarna finns nu på lättläst svenska tillsammans med många andra titlar på LL-förlaget. Till många av böckerna finns också handledning för lektioner.

Röster från Baba

En metodbok i arbetet med unga som flytt ensamma till Sverige och lever utanför samhällets stöd. Skapad av Stockholms Stadsmission.

Rapport: Allmänheten om
några migrationsrelaterade frågor


Psykosocialt stöd

För dig på flykt och dig som möter människor på flykt har vi genom våra samarbeten med Svenska Kyrkan och Röda Korset tillgång till material och metoder som de har tagit fram gällande psykosocialt stöd. Här finns tips för stöd för människor på flykt, men också stöd till dig som möter människor på flykt.