Ukraina – mottagandet av flyktingar

Uppdaterad 16 juli 2022

På denna sida samlar vi aktuell information gällande mottagandet av flyktingar i Sverige.

Equmeniakyrkan nationellt vill erbjuda stöd, aktuell information och fungera som en sambandscentral till medarbetare och volontärer i arbetet för insatser i mottagandet av människor som söker sig till Sverige.

Kontakta gärna oss och berätta om hur mottagande och hjälpinsatser ser ut hos er och vilka behov av stöd som ni behöver från oss nationellt. Rapportera gärna via mail hur det går för er och hör gärna av er om ni har frågor till Inga Johansson, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 076 505 31 81.

Tjej i munskydd

Internationella katastroffonden

Just nu kan du ge ett bidrag när det gäller kriget i Ukraina. Vill du och din församling vara med och bidra, så använder ni vårt bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan ”Ukraina”.

Vad kan vi göra och hur ser vår beredskap ut för att ta emot människor som kommer till oss?

Situationen i Ukraina förvärras från dag till dag och människor tvingas på flykt när landet bombas och invaderas. Vi har svårt att förstå att detta händer idag och i Europa men vi ser att flyktingströmmarna ökar och till dagens datum har över 3 miljoner människor, varav hälften barn, tvingats att fly från sitt land. Allt fler kommer också till Sverige. Beskedet från Migrationsverket är att just nu kommer ca 4000 personer per dag till Sverige, med båt, flyg, med bil. Många kommer behöva boende och annat stöd.

Vi vill nu uppmana er i församlingar att förbereda och mobilisera beredskap för att kunna ta emot människor som kommer. Aktivera de nätverk och samarbeten ni fanns med i 2015, ta kontakt med kommun och samarbetsorganisationer, kyrkor lokalt, för att på bästa sätt vara redo att välkomna och ta emot människor som söker sin tillflykt till Sverige. Samarbeta lokalt – tillsammans kan vi göra skillnad!

Nyhetsbrev

2022-03-25 | Gällande mottagandet av flyktingar från Ukraina

Bidrag gällande insatser för människor på flykt från Ukraina

Equmeniakyrkan har tilldelats 1 750 000 kr för humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina. Nu är det möjligt för församlingar och föreningar i Equmeniakyrkan och Equmenia samt andra närliggande organisationer att ansöka om bidrag. Ansök senast fredag 13 maj här >

Gällande försäkring av kyrkor och lokaler

Många av Equmeniakyrkans församlingar är försäkrade via Svedea. Equmeniakyrkan har varit i kontakt med Svedea gällande mottagande av flyktingar och kommer att fortsätta dialogen med Svedea för att möjliggöra förutsättningar för bättre försäkringsvillkor. Här är deras svar just nu >

Regeringens pressmeddelande

2022-04-01 | Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd

Equmenia för barn och unga på flykt

På Equmenias webbsida finns tips på aktiviteter och kreativa bönesätt som funkar att göra trots språkförbistringar, hur du som vuxen kan prata med barn om oroligheter och krig, information om hur du kan hjälpa till och mycket mer. Läs mer >

Just nu är det bra att

 • Uppmärksamma situationen i församlingen och be om fred i Ukraina. Om ni har möjlighet göra en insamling till Equmeniakyrkans katastroffond BG 900–3286 eller Swish 900 32 86. Hjälpen går bland annat till våra systerkyrkor i Ukraina och Moldavien genom European Baptist Federation, EBF.
 • Inventera vilka förutsättningar som finns i er församling att vid behov; ställa boenden till förfogande, privata boenden, tillfälliga boende i kyrkans lokaler, läger-kursgård. Meddela kommunen om ni har boende.
 • Förbered er för att möta akuta behov av förnödenheter, erbjuda öppna mötesplatser i församlingen för stöd och samtal samt barn- och familjeaktiviteter. Har ni någon i församlingen som kan ukrainska eller ryska, kan det vara värdefullt i en tolksituation.
 • Ta kontakt med kommunen och meddela på vilket sätt ni kan vara behjälpliga.
 • Bemöt oro och rädsla, gäller särskilt barn och unga och äldre.
  Equmenia >
  Försvarsmakten >
  Röda Korset >
  Röda Korset om trauman >

IFV (Uppsala Universitet)

IFV erbjuder informationsmaterial på ukrainska, ryska och svenska och riktar sig till föräldrar som flytt med barn från Ukraina.
https://pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/uppdrag_och_konsultation/vart-arbete-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

Uppsala barnombud

Uppsala barnombud sammanställer material för vuxna som kommer i kontakt med barn och föräldrar som upplever krig, med särskilt fokus på Ukraina.
https://boiu.se/prata-med-barn-om-krig/

Filmer i mötet med barn som farit illa.

Framtagna av Bilda i samverkan med Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare.
Gropen – https://youtu.be/fOSlMEdiPOg
Hatten-  https://youtu.be/7ixvsN3aEAg
Örat – https://youtu.be/JI6yRSHkStk

Fakta

Alla som flyr från Ukraina ska anmäla sig hos Migrationsverket.

Det behöver dock inte ske direkt. Personerna har 90 dagar på sig anmäla sig. Det är ändå bra att anmäla sig så snart som möjligt för att få ta del av rättigheter som finns till boende, skola, LMA  (ekonomiskt stöd), arbete, sjukvård, enligt masskyddsdirektivet. Migrationsverket behöver också veta hur många som finns här i landet och var de finns.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen. De har rätt att vistas i valfritt Schengenland i 90 dagar.

Massflyktsdirektivet aktiverades den 4 mars 2022 och omfattar:

 • ukrainska medborgare och
 • personer med skyddsstatus i Ukraina
 • som lämnade Ukraina efter den 24 februari 2022

Massflyktsdirektivet syftar till att snabbt ge personer skydd och att avlasta EU-ländernas ordinarie asylsystem.

För att få uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket.

Uppehållstillstånd beviljas i ett år till och med 4 mars 2023 och kan sedan förlängas. Det är ett tillfälligt tillstånd.

Personer som får uppehållstillstånd i Sverige till följd av massflyktsdirektivet har rätt till boende, ekonomiskt stöd och sjukvård. Migrationsverket ansvarar för detta. De har också rätt att arbeta i Sverige. De kommer inte kunna folkbokföra sig i Sverige.

Personer som får uppehållstillstånd på grund av massflyktsdirektivet kan också söka asyl. Just nu fattar Migrationsverket inga beslut i asylärenden från Ukraina. Inga personer med utvisningsbeslut verkställs till Ukraina just nu.

Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet

Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas. Det gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022. Läs mer >

Anmälan hos Migrationsverket

Här finns uppgifter om vilka orter Migrationsverket har mottagning för registrering.
Nyhet: Från 23 mars går det också att registrera sig digitalt.
Läs mer här >

Efter beslut om uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Här finns information från migrationsverket om vad som händer när personer fått uppehållstillstånd enligt EUs massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter personen har då. Till informationen >

Ensamkommande barn

Det kommer också ensamkommande barn från Ukraina. Om ni möter ensamkommande barn kontakta då Socialtjänsten i kommunen, som har ansvar för att ta emot dem och placera dem i hem. Går också att anmäla sig till kommunen för att vara familjehem. Barnen ska också anmälas hos Migrationsverket. Enligt massdirektivet behövs inte någon ställföreträdande vårdnadshavare, god man.

Risk för trafficking och brottslighet

När många människor kommer på en gång finns det också personer som utnyttjar situationen. Var uppmärksam på människohandel och annan brottslighet.

Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

Barn som kommer från Ukraina har inte skolplikt men har rätt att gå i skola i Sverige. Till informationen >

Massflyktsdirektivet ger inte rätt till SFI

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi

Vaccination Covid 19

Alla som kommer från Ukraina har möjlighet till vaccinering i Sverige.  Uppsök gärna Drop in bussar. Vården arbetar med att öka vaccineringskapacitet. Ca 35% av befolkningen i Ukraina är vaccinerad. Barn är inte vaccinerade. 

På denna sida finns informationsblad om vaccin mot covid-19 på bla ukrainska och på ryska.
Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

I Stockholm gäller detta – Vårdgivarguiden:
https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/vard-till-flyktingar-fran-ukraina/

https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/vard-till-flyktingar-fran-ukraina/krisstod-flyktingar-ukraina/

1177 –  https://www.1177.se/en/Stockholm/other-languages/other-languages/soka-vard/hitta-ratt-vard-nara-dig—andra-sprak—stockholms-lan/

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/4-mars-vaccination-for-dig-som-ar-pa-flykt-fran-ukraina/

I Västra Götaland hittar du info här:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ukraina/smittsamma-sjukdomar/

Information om husdjur medtagna från Ukraina

Vad gäller och vad är viktigt att tänka på. Finns även information på ukrainska.

Rysslands invasion av Ukraina – Jordbruksverket.se

Migrationsverkets information om boende

Med anledning av situationen i Ukraina söker nu Migrationsverket flera bostadsplatser i första hand i närheten av våra befintliga kontor.

Migrationsverket har gått ut med en upphandling gällande tillfälliga bostäder. Upphandlingen vänder sig endast till dig som vill hyra ut en tjänst som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice. Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner.

Läs mer här om bostäder för männi­skor som flyr >
Läs mer här för församlingar som har bostäder och fastigheter att hyra ut >
Kontakt­upp­gifter för dig som vill hyra ut till­fäl­liga bostäder. >

Information till flyktingar på ukrainska, ryska och engelska.

Ladda gärna ner den här informationen från Migrationsverket och ha den tillgänglig för dem ni möter.

Till dig som söker tillfälligt skydd – ukrainska >
Till dig som söker tillfälligt skydd – ryska >
Till dig som söker tillfälligt skydd – engelska >

Här hittar du statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Massflyktsdirektivet.html

Fördelningsnyckel skyddsbehövande enligt massflyktingsdirektivet – läns- och kommunnivå >

Asylrättscentrum har uppdaterad information om masskyddsdirektivet

Finns även översatt till Ukrainska.

Vanliga frågor om massflyktingdirektivet och att söka asyl från Ukraina >

Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina >

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare för arbete med asylfrågor

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se