Råd och stöd

Här samlar vi information som kan vara ett stöd i ert arbete med migrationsfrågor.

Konvertiter

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion.

Ensamkommande unga

Information gällande Ensamkommande unga som får uppehållstillstånd genom Nya gymnasielagen

Rådgivning till asylsökande

Många församlingar ger rådgivning i asylprocessen. Om ni behöver stöd i rådgivning kan ni vända er till organisationer som har gratis rådgivning.

Kontakt med myndigheter och organisationer

Länkar till myndigheter och organisationer som gör regelbundna uppdateringar om sitt arbete med och för migranter.

Sök bidrag hos Länsstyrelsen

Nu är det åter möjligt att söka mera bidrag hos Länsstyrelserna för arbete med asylsökande, tidiga insatser för asylsökande, TIA.