Konvertiter

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift.

SKR:s migrations erbjuder kontinuerligt utbildning och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl. Det är angeläget att veta hur vi kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

Om någon vill konvertera är det alltid angeläget om god bibelundervisning och introduktion till den nya tron. Att undervisningen sker under en lång period och på ett språk som konvertiten kan förstå. Att vi är måna om att personen lär känna församlingen och tro för dop och medlemskap.

Inte sällan tillfrågas pastor eller annan person i församlingen att skriva intyg om konversion för den asylsökande. Här hittar du en mall och goda råd inför intyg och konversion.

Hos Sveriges Kristna råd hittar du riktlinjer för intygsskrivande angående konversion under asylprocessen. Du hittar också sådant som är bra att tänka på för den som söker asyl i Sverige och vill kunna åberopa konversionen i sitt asylärende.

Vägledningsdokument i frågor om konversion

Resultat av frikyrkornas utredning av konvertitärenden

Ladda ner rapporten om Migrationsverkets hantering av konvertiternas asylprocess.

Läs mer: https://equmeniakyrkan.se/konvertitutredning-klar/

 Ny uppföljning av Konvertitutredning:

Tolkning av kristna ord och uttryck i asylprocessen

SKRs Migrationsgrupp behöver er hjälp att samla in de ord och begrepp, kristen terminologi, som ofta blir feltolkade av tolkar vid intervjuer i asylprocessen. Ladda ner, läs och skicka in dina bidrag.

Mer information

Du hittar mer information och intressant läsning hos Sveriges Kristna råd.

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se