Rådgivning till asylsökande

Många församlingar ger rådgivning i asylprocessen. Om ni behöver stöd i rådgivning kan ni vända er till nedanstående organisationer som har gratis rådgivning.

Asylrättscentrum

Asylrättscentrum finns öppen för församlingar och organisationer. Här kan ni få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen. Vi är som kyrka medlemmar i Asylrättscentrum.

Sociala Missionen

Sociala Missionen erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl samt familjeåterförening i ärenden då familjer splittrats på grund av flykt. Huvudman för Sociala missionen är församlingar inom Equmeniakyrkan i Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

Sveriges Kristna Råd

SKRs arbetsgrupp för migration och integration består av  personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. Gruppen har dock inte möjlighet att engagera sig i enskilda lokala fall. Inga Johansson representerar Equmeniakyrkan i arbetsgruppen.

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se