Sjung med dom som kommer

Sjung med dom som kommer är ett sätt att dela och skapa sånger för andakt och gudstjänst. Materialet vill uppmuntra oss att sjunga på varandras språk och därmed inbjuda till gemenskap över gränserna.

Sjung med dom som kommer bjuder in olika åldrar, språkgrupper, ovana och vana sångare, vana och ovana gudstjänstdeltagare att sjunga tillsammans. Vi tror på sångens förenande kraft som ett uttryck för Guds dröm om en enad mänsklighet.

Alla låtar finns i två versioner, en med kör, och en utan. Du kan ladda ner den aktuella låten genom att trycka på de tre prickarna på musikspelaren.

Se en introduktion av Jan Mattsson:


Härmsång

Kom hit och möt hela världen

En sång som passar för starten av en samling. Den sjunger om mötet som ett uttryck för den kristna tron.

En sång som passar för starten av en samling. Den sjunger om mötet som ett uttryck för den kristna tron.

Mötet mellan olika åldrar, olika länder och olika språk, som ett svar på Jesus bön om enhet. Men också mötet mellan människor och Gud. Genom att sjunga varandras språk är vi i pingstens budskap om att höra om Guds stora gärningar på sitt eget modersmål.

Metoden med försångare och en församling som svarar bjuder också in flera åldrar, bjuder de som inte är så vana vid att sjunga, de som inte är så hemma i språket. Det är också ett sätt att bjud in de som inte kan läsa en text. Det går också att variera försångare med olika åldrar, olika språkgrupper.

Sången inbjuder också till att använda de språk som finns i en kyrkas gemenskap. Här finns svenska, arabiska, turkiska och spanska. Här finns också en slinga som kan passa som intro och mellanspel. Använd de instrument som finns
lokalt.

Sången har vuxit fram i Bergsjön i ett samspel mellan Jan Mattsson och Wissam Swede.


Härmsång

Kom hit allihop

En sång som passar och är skriven för starten av en samling. Den har samma funktion och tänk som sången Kom hit och möt hela världen.

En sång som passar och är skriven för starten av en samling. Den har samma funktion och tänk som sången Kom hit och möt hela världen.

Sången har vuxit fram i Rosa Huset i Lövgärdet som ett samspel mellan Jan Mattsson och en söndagsskolgrupp där flera av barnen och föräldrarna hade tegrinja (Eritrea) som hemspråk.

Då flera av barnen gärna sjöng solo så var de oftast försångare och satte en fin ton i gudstjänsterna. Även den här sången passar för att hitta nya språk beroende på de lokala förutsättningarna.


Härmsång

Här bjuder Gud allihopa

En nattvardssång som en ingång till gemenskapen kring det dukade bordet. Som förkunnar visionen
av jämlikhet och rättvist delat bröd och vin.

En nattvardssång som en ingång till gemenskapen kring det dukade bordet. Som förkunnar visionen
av jämlikhet och rättvist delat bröd och vin.

Sången har vuxit fram ur några skrivarkvällar i Mariakyrkans språkcafe´. Mariakyrkan finns i Hammarkullen i Angered.

Först skrevs en svensk text, sedan översattes den till arabiska, därefter gjordes melodin och sedan anpassade sig den svenska texten till den arabiska rytmen i texten. Alltså flera steg, men då får båda språken samma rytmisering i sången.


Härmsång

Gud är kärlek

Sången är kommen ur en skrivargrupp som fanns en termin i Bergsjöns kyrka. Folk med olika språk och erfarenheter möttes och funderade och skapade sånger utifrån vad vi ville uttrycka i gudstjänsten.

Sången är kommen ur en skrivargrupp som fanns en termin i Bergsjöns kyrka. Folk med olika språk och erfarenheter möttes och funderade och skapade sånger utifrån vad vi ville uttrycka i gudstjänsten.

En kvinna med annat modersmål skrev på en lapp de här svenska meningarna. Några andra översatte orden till arabiska, en annan i gruppen gick iväg och skrev musiken.

Sedan prövade vi, ändrade och sjöng oss fram till den här versionen som sedan sjöngs i andakter och gudstjänsten.

Även denna sång kan förstås hitta ord på fler språk beroende på vilka lokala förutsättningar som finns.


Du andas i mig

En gitarrelev som har sina rötter i Bagdad lärde sig några ackord som blev en slinga, som blev en
sång. Först på arabiska och sedan på svenska.

En gitarrelev som har sina rötter i Bagdad lärde sig några ackord som blev en slinga, som blev en
sång. Först på arabiska och sedan på svenska.

Vid flera tillfällen sjöng han sedan sången till eget gitarrkomp. Ibland kompade kantorn också på orgeln. Även här finns en liten slinga att spela mellan varven.

Den kan användas både som solosång, eller gemensam sång i andakt och gudstjänst.


Härmsång

Du Gud ser

Den här sången är tänkt passa i förbönsmomentet i gudstjänst och andakt. Någon/några sjunger före
och församlingen svarar.

Den här sången är tänkt passa i förbönsmomentet i gudsjänst och andakt. Någon/några sjunger före och församlingen svarar.

Till sången finns ett enkelt mellanspel som kan passa att spelas om det finns förbönsämnen att dela med varandra. Finns det flera saker att nämna kan det räcka med att sjunga det korta ”omkvädet”, sedan mellaspel, kanske ”omkvädet” igen. Innan hela sången sjungs rakt igenom som avslutning.

Det korta omkvädet är enkelt att översätta till flera språk.


Här nära

Den här sången har flera år på nacken och är rätt välkänd. Här är ett annat exempel på att sjunga varandras språk – helt enkelt översätta till det språk som finns lokalt.

Den här sången har flera år på nacken och är rätt välkänd. Här är ett annat exempel på att sjunga varandras språk – helt enkelt översätta till det språk som finns lokalt.

Här har sången fått ord på farsi/persiska och arabiska. Lägg märke till att rytmiseringen blir lite annorlunda i de olika översättningarna.

Sången har också längre verser, men här är det enbart refrängen som är översatt.


Yale motte

Ytterligare ett exempel på hur vi kan sjunga varandras språk. ”Yalle motte” är en relativt känd kristen sång med ursprung i Egypten.

Ytterligare ett exempel på hur vi kan sjunga varandras språk. ”Yalle motte” är en relativt känd kristen sång med ursprung i Egypten.

Den svenska texten är inte en direkt översättning, utan en text som säger ungefär samma sak, men som anpassats efter den arabiska textens rytm.


Härmsång

Låt oss gå

Det här är en sändningssång med lite orientalisk smak. Lyssna på inspelningen så blir det tydligare.

Det här är en sändningssång med lite orientalisk smak. Lyssna på inspelningen så blir det tydligare.

Här finns uttrymme för flera olika försångare och därigenom få varition i åldrar, män, kvinnor och språk. Blir det bra gung i sången kan folk dansa ut ur gudstjänsten och bära med sig hälsningen om Guds fred ut i världen.

Sången har vuxit fram i Bergsjön efter ett öppet samtal om tro och trygghet. Då visade det sig att skillnaden på ordet tro och ordet trygghet på arabiskan är enbart en vokal. ”Iman” är tro, medan ”eman” är trygghet.


Härmsång

Nu längtar hela världen

En sång att avsluta en samling eller gudstjänst med. Här finns en noterad slinga som är skriven av gitarrspelande Wissam Swede med rötter i Syrien.

En sång att avsluta en samling eller gudstjänst med. Här finns en noterad slinga som är skriven av gitarrspelande Wissam Swede med rötter i Syrien.

Den kan förstås spelas på olika instrument, och höjer sångens intensitet. Den kan användas både som intro, mellanspel och outro.

Sången finns på svenska och arabiska. Men kan förstås hitta många fler språk. Den mår bra av att spelas i rätt högt tempo och gärna med komp som eldar på rejält.


Mer om materialet

Sjung med dom som kommer

Medverkande

Andreas Andersson – piano, dragspel, harmonika
Marcus Bark Sigvardsson – elbas, inspelning, mixning
Malin Almgren – trummor
Edo Bumba – slagverk, gitarr
Jan Mattsson – gitarr, munspel, sång
Wissam Swed – gitarr

Nashmeel Marogi – sång
Mushtaq AL- Obaidi – sång
Shewit Besra – sång
Lena Olausson – sång
Nami Karkhaneh – sång
Markus Utbult – sång
Bergsjöns kyrkokör