Kvinna målar musikinstrument

Musik & kreativa uttryck

Sång, musik, dans, dikt, drama och konst

I Equmeniakyrkan finns ett stort och rikt musikliv och det finns mängder av aktiviteter att ta del i över hela Sverige. De kreativa uttrycken som dans, bild, gestaltning, sång och musik tar alla våra sinnen i anspråk, och är konsekvensen av att vi är människor skapade till Guds avbild.

Aktuellt från våra grupper

Läs alla nyheter

Kommande händelser

Se hela kalendern

Kontaktpersoner

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Redaktör Brukssånger

0763-54 28 21

anna@brukssanger.se

Berit Palmquist

Berit Palmquist

Handläggare musikstipendiefonden

070-344 45 68

musikstipendium@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

Marie Rindborg

Marie Rindborg

Producent Sångarförbundet

08-580 031 06

marie.rindborg@equmeniakyrkan.se