Kreativa uttryck

Musik & kreativa uttryck

Sång, musik, dans, dikt, drama och konst

I Equmeniakyrkan finns ett stort och rikt musikliv och det finns mängder av aktiviteter att ta del i över hela Sverige. De kreativa uttrycken som dans, bild, gestaltning, sång och musik tar alla våra sinnen i anspråk, och är konsekvensen av att vi är människor skapade till Guds avbild.

Aktuellt från våra grupper

Läs alla nyheter

Kalender med kommande händelser

Se hela kalendern

Stipendium att söka samt frågor och svar

Sjung med dom som kommer

Sjung med dom som kommer

Sjung med dom som kommer är ett sätt att dela och skapa sånger för andakt och gudstjänst. Materialet vill uppmuntra oss att sjunga på varandras språk och därmed inbjuda till gemenskap över gränserna.

Krutskicket

Nyhetsbrev – KRUTskicket

Med jämna mellanrum skickar vi ut ett nyhetsbrev med aktuell information inom Musik och Kreativa uttryck i Equmeniakyrkan.

Kontaktpersoner

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Redaktör Brukssånger, Temagrupp barn och familj

0763-54 28 21

anna.eriksson@equmeniakyrkan.se

Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria Toftgård

Musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund

0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Samordnare för enheten församlingsliv, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se