Gudstjänst med sång och rörelser

Gudstjänstwebben

Gudstjänstwebben är ett verktyg för att planera gudstjänster och innehåller Equmeniakyrkans Kyrkohandbok och mycket annat färdigt material.

Här finns förslag på gemensamma sånger för kyrkoårets alla söndagar, draman, danser, böner och mycket annat. Gudstjänstwebben är ett ”levande” verktyg som hela tiden utvecklas och där du kan vara med att bidra genom att dela med dig av olika typer av material som fungerar bra i din församlings gudstjänst.

Kontaktperson

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Bitr. chef nationella enheten, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se