Ungdomar som dansar

Material & metod

Equmeniakyrkan och Equmenia har tagit fram material för olika ämnesområden inom Musik och Kreativa uttryck.

Dans

Barndans 3-7 år

Rörelse är glädje för barn. Barn vill röra sig till musik och rörelsen finns naturligt i barnet.

I danslektioner för denna ålder handlar det om att ta vara på och uppmuntra barnets eget rörelsevokabulär.

Dansa till Guds ära

Metodmaterial kring dans för 8-12-åringar.

Man ser sig inte längre som ett barn, men är samtidigt inte tonåring. Denna mellanålder kallas därför ibland för ”tweenies”, från engelskans between, mellan. För att skapa möjligheter till att växa i tro är det viktigt att stärka gemenskapen i gruppen, öka närheten till Jesus och utmana till ett kristet liv i vardagen.

Drama

Drama betyder “att göra”, alltså inte att spela teater som många kanske tror. Det är ett mycket bredare kreativt uttryck än så. Vi får möjlighet att öva samspel, tillit och närvaro. Att hålla på med drama är att leka eller att låtsas. Barn har ofta lättare än vuxna att leka, men lek är någonting viktigt för alla människor, oavsett ålder. Genom lättsamma och enkla metoder kan vi kort sagt lära oss viktiga saker. Equmenia erbjuder förenings- och församlingsbesök kring dramamaterialet.

Bibliodrama

Bibliodrama är att möta och leva sig in i en bibeltext med hjälp av kroppen, sinnena och den personliga livserfarenheten. Kreativa uttryckssätt som rörelse, improvisation, drama, bild och form används för att utforska textens innehåll.

Processen, som till sin karaktär är öppen och utan givna svar, äger rum i en grupp av människor som knyter samman sina egna erfarenheter med de erfarenheter, personligheter och sammanhang som finns inbäddade i texterna.

Bibliodrama inspireras främst av Bibelns texter, men andra litterära texter kan också användas. Där finns också information om var och när det anordnas arrangemang och kurser.  

Musik

Equmeniakyrkan har sedan 2003 gett ut notabonnemanget Brukssånger.

Temaår

Equmeniakyrkan har tagit fram två gudstjänstmaterial för temaåren ”Markusåret” och ”Till jordens yttersta gräns”.

Det finns stämövningsfiler, sångbakgrunder, gudstjänstagendor och annat förberedelsematerial.

Focus:Lovsång

Fokus:Lovsång är ett undervisningsmaterial som riktar sig till den som är ung eller nybörjare och som är nyfiken på just lovsång. Här får du många praktiska tips och idéer på hur du kan börja eller fortsätta leda lovsång i ditt sammanhang. Innehållet är enkelt att förstå och lätt att använda. Equmenia erbjuder förenings- och församlingsbesök med utgångspunkt från materialet i häftet.

Scoutsånger

Att sjunga är kul! Att sjunga tillsammans i scoutkåren är jättekul! I Scoutsånger får du tjugo sånger att sjunga, de flesta är nyskrivna medan andra har hängt med några år. Här finns nothäftet att ladda ner för att använda när du leder andra i sång.

Sångerna finns på Spotify med sång att lyssna till och instrumentalversioner att sjunga till. Sångerna finns även på YouTube.

Kontaktpersoner

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Bitr. chef nationella enheten, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se