Upphovsrättsfrågor kring sång och musik

När man jobbar med sång, musik och kreativa uttryck finns det ibland en del funderingar och frågor kring vad man får och inte får när det kommer till upphovsrättsfrågor.

I våra församlingar sjunger vi ofta tillsammans. Det är för många en viktig del av gudstjänsten och har starka rötter i vår frikyrkohistoria. Att arrangera konserter med församlingens körer och musiker eller inbjudna gästmusiker är också ett sätt att öppna kyrkan för fler.

Vi uppskattar och är i behov av dem som lagt tid och möda på att skriva de sånger vi sjunger. Så snart vi använder sång och musik offentligt behöver vi därför försäkra oss om att vi gör det på ett sånt sätt att musikens och textens upphovsmän får den ersättning de har laglig rätt till.

Equmeniakyrkan har ett avtal med STIM. Det handlar till största fel om vad som gäller när vi framför musik live.

Information om STIM-avtalet

Equmeniakyrkan har ett centralt avtal med Bonus Presskopia som ger alla församlingar inom Equmeniakyrkan rätt att kopiera och projicera visst material.

Information om kopieringsavtalet

Christian Copyright Licensing International, CCLI,  är en licensorganisation som  gör det enkelt för församlingar och att lagligt kunna mångfaldiga sånger samt visa dem på väggen. Avgiften för årslicensen är baserade på den genomsnittliga sammanlagda summan av antal besökare på församlingens huvudgudstjänst.

Information om CCLI

Kontaktpersoner

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Redaktör Brukssånger, Temagrupp barn och familj

0763-54 28 21

anna.eriksson@equmeniakyrkan.se

Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria Toftgård

Musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund

0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Bitr. chef nationella enheten, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se