Höstlöv

Växtpool

Samverkan över församlingsgränserna

Genom Växtpool kan församlingar växa i tro och medlemskap. Tillsammans kan ett antal församlingar få kraft genom att skapa ett nätverk där man kan möta gemensamma behov, hjälpas åt med församlingslivet och möta människor med evangelium.

Vi tror på närvaro – att vara nära det samhälle där vi bor och verkar. Ibland räcker inte kraften och resurserna till, men tillsammans är vi starkare och kan göra mer. Genom att skapa ett Växtpoolnätverk kan till exempel medarbetare samarbeta över ett större område, specifika tjänster som gagnar alla församlingar kan utökas och församlingsmedlemmar kan hitta det som de vill vara delaktiga i och bidra med.

Styrkan med växtpool

Växtpool är en gemensam möjlighet och ett gemensamt ansvar för dem som finns med i växtpoolen där vi ibland bidrar med mer än vi får ut, men också stunder då andra ger till oss när vi inte själva räcker till.

En god ordning för växt är att vi sätter Gud främst, att vi kliver in i missionsuppdraget med öppna ögon och frågar oss, vad kan vi göra? Först därefter skapar vi formerna och det vi kallar kyrkan. Vår största utmaning är ofta vår egen kultur och tradition, att släppa taget om det som är former och istället lita till Jesus.

Hur går det till?

Växtpoolen startar som ett projekt med en projektperiod som församlingarna bestämmer, men en rekommendation är en period mellan 3-5 år. Under tiden utvärderas växtpoolen regelbundet tillsammans med regionens församlingsutvecklare, justeras utifrån de behov som växer fram och blir förhoppningsvis en bestående lösning för området.

Första steget är att bjuda in till en träff för att stämma av intresset. Sedan startar de intresserade församlingarna en förstudie initierad av regionens församlingsutvecklare. Förstudien försöker klargöra församlingarnas unika och gemensamma styrkor och behov i nuläget genom församlingsträffar och gemensamma storsamlingar. Förstudien innehåller också en omvärldsanalys för området där församlingarna finns.

Därefter redovisar förstudien vanligtvis några olika förslag att resonera kring, innan det är dags för en ny storsamling där eventuella riktlinjer dras upp och en styrgrupp för Växtpoolen utses.

Styrgruppen lägger sedan upp en plan för de närmaste åren kring det som är gemensamt och eventuella medarbetare och församlingsstyrelser får tillsammans utforma verksamheten.

Ekonomiska bidrag

Det finns möjlighet att, utöver de ekonomiska resurser som församlingarna kan bidra med, också söka församlingsbidrag under den här projektperioden. Regionen följer växtpoolen på nära håll och kan bidra med resurser på olika sätt.

Dagens växtpooler

Eftersom växtpoolen är behovsbaserad utifrån de deltagande församlingarna, så ser dagens växtpooler väldigt olika ut. Det är också styrkan i vårt arbete och gör att varje växtpool är skräddarsydd för de medverkande församlingarna.

Exempel på Växtpoolsarbete

Kontakt

Hör av dig till din närmaste församlingsutvecklare så hjälper vi er vidare.

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Andreas Löwkvist

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

andreas.lowkvist@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Vik. regional kyrkoledare, Församlingsutvecklare Region Väst och projektledare temagrupp barn/familj

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

kerstin rask lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

mikael-nilsson-personal

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst och handläggare medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Ulrika Magnusson

Församlingsutvecklare Region Väst

0703-62 06 88

ulrika.magnusson@equmeniakyrkan.se