Migrationsarbete

Sedan 1 januari 2019 finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i Region Väst.

Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge er församling.

Kontaktperson

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se