Bibel o Bön

Bibelsamtal o Bön 3 mars.10 mars, 24 mars,7 april,5 maj, 19 maj, 2 juni. 16 juni. Vi startar alltid 18.30 och läser och samtalar kring Bibeltexterna från
1 Johannesbrevet. Daniel Lopez medverkar.