Församlingsnyheter

Årsmöten: Equmenia Västra Fågelvik
söndagen 22 januari kl.15
Equmeniakyrkan Västra Fågelvik söndagen 12 februari kl.11 .Årsmötena hålls i Upprans Missionshus.