Bibel o Bön

/Bibelstudieserien ”Till trons försvar” med Equmeniakyrkorna i Nordmarken.Torsdagen 2 Februari kl.19 i Equmeniakyrkan Årjäng.Ämne:Tro,forskning och vetenskap. Torsdagen 9 februari kl.19 i Equmeniakyrkan Östervallskog.Ämne:Evangeliet och Jesu historicitet.