Barn o Ungdomsarbete

Barn o Ungdomsarbetet i församlingen görs av ledarna i Equmenia Västra Fågelvik. Söndagskola, Scout grupp finns.
Kontakt Jenny Harrysson-Fallberg 073-021 76 14