Upprans Missionshus

Gudstjänst

Nicklas Lindèn,sång Eva Söderström, Nattvardsfirande,Kyrkkaffe.

Upprans Missionshus

Gudstjänst

Jonas Bergström predikar,sång Jonas Bergström med flera.Kyrkkaffe.

Upprans Missionshus

Inför älgjakten

Mogens Nielsen,Gränslöst sjunger,servering.