Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinavisuset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris på krisinformation.se

Nu ber vi

Livets Gud,

du som håller hela världen i din hand

och är nära var och en av oss.

Du känner vår oro och rädsla.

Ge oss ljus i mörkret

Hopp i hopplösheten

Vi ber för de som nu är sjuka

Visa dem att du finns nära

Vi ber för all sjukhuspersonal

Ge dem den kraft de behöver.

Vi ber för våra beslutsfattare

Gör dem visa mitt i allt det svåra.

Vi ber för oss alla

Fyll oss med kärlek och mod

Så att vi kan älska varandra i ord och handling

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.

Du som bevarar oss i livets alla skiften

Nu och för evigt

Amen

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”

Jes 41:10

Gud med oss