Vad händer

Vad händer i kyrkan?

Församlingen har under flera år fört samtal kring hur och om verksamheten ska drivas i kyrkan fortsättningsvis. Arbetet i kyrkan har avstannat så gott som helt på grund av pandemin. Sedan några år har församlingen beslutat att försälja en del av kyrkans inventarier vilket just nu pågår via Crafoord auktioner i Täby som även säljer online.

Församlingen har även beslutat att sälja kyrkan och därför har en försäljningsprocess påbörjats där några intressenter visar intresse av kyrkan. Vid varje tillfälle som kyrkan visats för en intressent har frågan ställts om möjligheten för församlingen och andra intressenter att hyra kyrkan för samlingar. Det har bemötts positivt men frågan ska även finnas med när en slutlig spekulant presenterar sitt bud. Enligt församlingens stadgar ska budet presenteras för församlingen som då fattar ett slutgiltigt beslut om försäljning.

Gudstjänster/Andakter

Med anledning av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och beslut som Regeringen tagit, äger för närvarande inga samlingar rum i kyrkan

Studiecirklar – tillfälle till fördjupning och samtal

Under terminerna brukar pastorn ha en studiecirkel för fördjupning och samtal. Ibland kan det vara utifrån något material eller någon bok och ibland utifrån Bibeln. Vilket typ av studiecirkel det blir kommer stå under Nyheter på startsidan i god tid innan den börjar.