Om oss

Vår Vision

Andreaskyrkan ska vara en varm och inbjudande plats för återhämtning och gemenskap, där alla ges möjlighet att söka Gud som är den viktigaste källan till kärlek, kraft och ljus.

Equmeniakyrkans vision (som är det samfund som Andreaskyrkan tillhör):
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Målformulering

Andreaskyrkan ska särskilt vara en mötesplats för människor i alla åldrar. Vi tror på en gemenskap där unga och gamla berikar varandra.

Vår kallelse är att all vår verksamhet ska vara inbjudande för nya människor.

Genom olika former av gudstjänster, studiecirklar, bibelläsning, samtal om tro, gemenskapskvällar vill vi skapa gemenskap och samtidigt ge utrymme för att fördjupa sin kunskap om Jesus och sin tro.

Sången och musiken är viktiga sätt att utrycka, förmedla och ge vidare sin tro. Det är också ett bra sätt att skapa nya kontakter både genom deltagande och genom samarbeten. Därför är musikverksamhet något som vi satsar på både bland barn, unga och vuxna.

Vi ska synas i samhället genom att vara verksamma på tillställningar som arrangeras av olika aktörer i Vaxholm.

Andreaskyrkan ska finnas till för alla medmänniskor.

Vårt uppdrag är att försöka be och lyssna efter Herrens vägledning i all vår verksamhet. Ett tydligt andligt fokus i våra verksamheter är det bästa vi kan erbjuda människor.

Du är välkommen att bli en del av denna kyrka!