Styrelsen

Styrelsen i Vaxholms missionsförsamling

Andreaskyrkan är en demokratisk organisation med en styrelse som blivit vald på församlingens årsmöte. Är du intresserad av att vara med och påverka?

Anders Peedu

Ordförande

Gustav Hansson

Ledamot

Jenny Sundström

Pastor tel: 076-412 95 84

Johan Sundström

Kassör