Växtpool Jämtland och systerkyrkorna i Indien | v. 43

Gud, vi ber för församlingar och Equmenia i Region Mitt. Vi ber om den blandning av uthållighet och upptäckarglädje ger stabilitet och mod att pröva nytt. Vi ber för Martha, Christian, Hamid och Gustaf i Växtpool mitt och för mötesplatser som gör skillnad, för enskilda och för samhället. Låt ditt ljus lysa upp deras väg. 

Vi ber också för kristna syskon i Indien. Jesus, du vet vad det är att bli förföljd, vi ber dig att vara nära inte bara våra kristna trossyskon i Indien utan alla som förföljs på grund av sin religion. Vi ber att din kyrka ska vara en profetisk röst i samhället och dela din kärlek till de som trakasseras.  

Så vill vi tacka för livet och ber för hela skapelsen. Enträget ber vi om mod och villighet att lyssna till skapelsens rop i vår tid. Hjälp oss till omställning för världens och mångfaldens framtid. 

Om detta ber vi, i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn  

Amen  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.