Vem får höras?

Publicerat 

Den 19-25 november är det åter dags för Globala Veckan. Årets tema är Vem får höras? – Kyrkans roll för en Hållbar Värld för alla. Temat vill bland annat belysa att det demokratiska utrymmet minskar runt om i världen, vilket också kyrkor och troende människor drabbas av. Med ett begränsat utrymme är det svårt att vara öppen med sin verksamhet och sin tro.

Den Globala Veckan är en fantastisk möjlighet att belysa Globala Frågor. Besök Globala veckans webbplats för information och inspiration om vad ni kan göra i er församling. Här finns bland annat information om hur ni beställer materialet: Vem får höras?

I Uppsala finns en lång tradition att uppmärksamma Globala veckan

Missionskyrkan i Uppsala och Österledskyrkan är väldigt aktiva och planerar att ordna flera intressanta temasamlingar och en ekumenisk gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan i Gamla Uppsala under årets Globala vecka.

För Maria Schönning som är diakon inom Equmeniakyrkan och idag är anställd av Uppsala Kristna Råd är veckan en av höstens  höjdpunkter. Maria ingår tillsamman med Bilda, Sensus, Förbundet Kristen Humanism, Liv och fredinstitutet, Uppsala Kristna Råd och representant från Sr Dorothea från Katolska kyrkan i en kreativ arbetsgrupp.

Maria säger att detta är verkligen praktisk ekumenik, vi lyssnar in olika tankar och för fram årets tema på det sätt vi ser att det blir bäst hos oss. Vi använder oss också av kyrkolokaler i centrala Uppsala, bland annat Uppsala Missionskyrka och Newmaninstitutets lokaler.

Vi tror på arrangemang under Globala veckan, det ökar medvetenheten för globala frågor inom kyrkorna. Nu när FN:s Globala mål finns så är det ju också stora utmaningar till oss i västvärlden, det spelar roll vilka varor vi köper och frågor om demokrati och religionsfrihet är också högst relevanta i vårt samhälle.

Men visst kan det vara svårt att engagera församlingar och medlemmar! Det händer mycket i en stad som Uppsala och människor är väldigt upptagna.  Men just att detta är ett ekumeniskt arrangemang ger också ett mervärde tycker vi i Uppsala.