Verktygslåda i klimatnödläge

Omställningen börjar i församlingen. Här hittar ni tips och idéer för öka församlingens skapelsevänlighet. Tryck på knappen för att bidra med din församlings verktyg!