Vi ber för Ryssland och alla som längtar efter fred samt alla de unga som konfirmeras i våra församlingar | v. 20

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld. 
Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. 
Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet. 
Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål. 

Gud, vi ber för den svåra situation som människor i Ryssland befinner sig i. Vi ber om klarhet i en splittrad vardag. Vi ber om fred. Vi tackar för att människor söker sig till kyrkor, och de många samtal som uppstår kring tro. Tack att du är med mitt i allt.  

Jesus Kristus, vi ber för alla konfirmander inom Equmeniakyrkan och Equmenia, som nu håller på att avsluta sin konfirmandtid. Bevara de goda upplevelser som de fått del av. Vi ber för dem som ska åka på konfirmationsläger under sommaren. Gud, var nära dem.  

Heliga Ande, du vår hjälpare, sänd oss i Jesus Kristus, i  frid, med din fred – över hela Jorden! 

Amen

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.