Vi ber för Sverige

Den senaste tidens våldsdåd i Sverige har skett i en omfattning som saknar motstycke. Var med och be i den bön som Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Stockholm, har formulerat.

Gud, vi är oroliga.

Vi vänder oss till dig med den vånda vi delar med människor i vår stad och vårt land.
Vi ber för dem som vaknat upp till ljudet av en bomb i sitt trapphus, av glassplitter i sitt sovrum.
Vi ber för föräldrar som ser sina barn lämna hemmet med skottsäkra västar.
Vi ber för familjer som sörjer sina döda barn och syskon,
för tonåringar som aldrig mer kommer få se sin vän.
Vi ber för barn som lockas eller tvingas begå kriminella handlingar.
Vi ber för häktespersonal, poliser, socialtjänst, rättsväsende, skolpersonal, politiker, ideella organisationer, kyrkor.

Vi ber för dem som drivna av hat, hämndlystnad, rädsla eller girighet använder våld.
Visa att en annan väg är möjlig.

Vi ber för oss alla om

kraft att stå emot våldet.
kraft att stå emot våldet.
Vishet att hitta vägar att stävja kriminalitet.
Mod att visa omsorg.
Insikt om vart kärlekens väg leder oss.
Tro att fredens väg är möjlig.

Gud, vi är oroliga.
Tack för att du delar vår vånda och att du hör vår bön.

Amen.