Vi ses på regionträff inför kyrkokonferensen

Publicerat 

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten genom att några veckor innan konferensen bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Vid samlingarna deltar ledamöter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen och sakkunniga från kansliet i Alvik. Tillsammans med dem får du information och kan i samtal sätta dig in i en del av de ärenden som kommer upp under ordinarie kyrkokonferens.

Eftersom vi vid kyrkokonferensen 2017 också kommer att använda konsensusmetoden under våra förhandlingar blir de regionala samlingarna också ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur detta kommer att gå till. Mer om konsensusmetoden finns även att se och läsa här: www.equmeniakyrkan.se/konsensus

I region väst möts vi i Missionskyrkan, Trollhättan tisd 25 april och i St Jakob, Göteborg onsd 26 april.

Läs mer här: regiontraff-vast.pdf.

Välkommen!