Publicerat 

Vilket stöd kan vi få?

Restaurant_Noma_Radiser_og_gulerødder_i_spiselig_jord_(4959763896)_web750

Det finns flera olika typer av stöd att få – både på lång och kort sikt. Att gå igenom en utvecklingsprocess är något som kan pågå i flera år, men det finns också mycket verksamhetsbaserat stöd inom församlingens olika områden.


Utvecklingsprocess med handledare

En handledare som hjälper er få ett utanifrån-perspektiv leder tillsammans med er en utvecklingsprocess. Det är ni som församling som äger processen och hittar de behov som ni har. Läs mer under “Hur kan en utvecklingsprocess se ut”

Kontakta en församlingsutvecklare i din region för att påbörja en process.

Verksamhetsbaserat stöd

Equmeniakyrkan har många erfarna medarbetare inom flera olika verksamhetsområden. Som församling kan ni söka stöd inom ett visst område och få besök av en medarbetare som vägleder er i en viss situation. Det kan handla om att vilja utveckla den egna musikverksamheten, eller starta något nytt, som ett språkcafé eller att göra något för flyktingar i ert område. Vill ni nå ut till fler människor i er närhet och berätta om Jesus kan ni få besök och vägledning av en evangelist.

Kontakta våra medarbetare
inom det område ni behöver stöd

Församlingsutveckling – Pär Alfredsson, Equmeniakyrkan
Församlingsgrundande – Peter Svanberg, Equmeniakyrkan
Musik & kreativa uttryck – Lena Wohlfeil, Equmeniakyrkan
Diakoni – Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Barn & ungdom – Magnus Sternegård, Equmenia
Evangelisation – Pär Alfredsson, Equmeniakyrkan
Kyrka och samhälle – Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Utbildning – Elisabeth Lindgren, Equmeniakyrkan
Puls – tro och idrott – Samuel Hummerdal, Equmenia