Vill du bli en del av Bifrostkyrkans församling? Längtar du efter att få arbeta med diakoni?

Publicerat 

Bifrostkyrkans församling är en Equmeniakyrka i Mölndal med visionen ”Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner och utvecklar en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus.” Vi vill vara en öppen kyrka som erbjuder mötesplatser för alla åldrar och ger utrymme för tro och tvivel, aktivitet och ro.

Vi söker dig som vill arbeta med diakonala frågor i Bifrostkyrkans församling.

Förutom denna tjänst pågår rekrytering av en nyinrättad tjänst som Musiksamordnare. Det pågår även rekrytering av en ny församlingsföreståndare och en person som vill vara en aktiv del av vårt barn- och ungdomsarbete.

Rekryteringarna är en del av den spännande utvecklingsprocess som Bifrostkyrkans församling genomgår. Vi känner stor entusiasm och glädje inför detta och tilltro till att Gud är med oss i varje steg.

Vill du bli en del av vår församling och genom att arbeta med diakoni vara en aktiv del i vår strävan för vår vision?

Förutom det som står i visionen ovan, är vi en församling som:

 • är levande, aktiv och personlig
 • längtar efter att alla ska få finna sina gåvor och sin plats i församlingen
 • vill integrera olika åldrar i alla delar av församlingsarbetet
 • vill präglas av mångfald och verka i det mångkulturella område som vi är en del av
 • har ett rikt och kreativt musikliv
 • vill utgå från aktuella behov och utifrån dem arbeta långsiktigt
 • ligger i Mölndal med närhet till Göteborg

Vi söker dig som:

 • Längtar efter att arbeta med diakoni, men som kanske också är intresserad av att forma tjänsten utifrån intresse, erfarenhet och kompetens kring exempelvis musik och ungdomsarbete.
 • Är bra på att överblicka och samordna behov, resurser (ex volontärer) och aktiviteter för diakoni både inom församlingen och i församlingens/kyrkans närhet.
 • Vill ge stöd för församlingsmedlemmars diakonala tjänst, genom uppmuntran, utbildning och utrustning.
 • Tycker det är viktigt att nätverka och samverka med andra lokala kyrkor och organisationer, samt med kommunen.
 • Bevakar församlingen och dess omvärld, med observans på mänskliga behov, skörhet och utsatthet.
 • Hittar och skapar mötesplatser som betjänar människor med behov.
 • Vill delta i den gudstjänstfirande församlingen, med tjänstgöring varannan vecka 2-3 tim/söndag.
 • Vill vara en del i ett arbetslag

Kvalifikationer
Du har en diakonal utbildning, gärna med ordination inom Equmeniakyrkan.
Du har god samarbetsförmåga, är bekväm i kontakttagande, kommunikativ, handlingskraftig, reflekterande och analyserande.
Du har intresse av att initiera och leda samtalsgrupper. Du kan hålla i andakt och leda gudstjänst.

Du kommer att backas upp av och samverka med det Diakonala rådet som tillsammans med dig aktivt arbetar för att utveckla och fördjupa församlingens diakoni. Det Diakonala rådet ger dig stöd, och tillsammans kommer ni reflektera och analysera kring nuläge och framtida arbete.

Tjänstens omfattning: cirka 60%

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Låter det här intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@bifrostkyrkan.se senast den 30 juni 2019. Intervjuer kommer ske löpande.
Har du frågor?
Hör gärna av dig till personalansvarig Lars-Gustaf Hauptmann tel. 073-140 25 09