Vill Du dela ordet och leda oss som pastor?

Töreboda Missionsförsamling söker föreståndare på minst 50%

Vi söker dig som:

  • är en Ordets förkunnare
  • är öppen för vad Gud vill åstadkomma genom sin kyrka
  • är brobyggare mellan barn, ungdomar, vuxna och äldre
  • är brobyggare mellan kyrka och samhälle
  • är brobyggare mellan kyrkor och samfund

Töreboda är en kommun i norra Västra Götaland med närmare 10 000 invånare totalt. www.toreboda.se och www.toreboda.com Genom kommunen rinner Göta Kanal och bidrar till ett rikt turistliv sommartid. Året runt lockar den populära och centralt belägna campingen människor att besöka vår ort. I vår kommun finns flera mindre industrier och företag men många Törebodabor pendlar också till bl.a. Mariestad eller Skövde.

Töreboda kommun erbjuder hög livskvalitet när det gäller både boende och fritidsaktiviteter genom långsiktiga satsningar på nyproduktion och renovering av bostäder, skolor, lekparker och idrottsanläggningar. Alltsammans inramat av Tivedens skogar i norr och bördiga fält som delas av det blå vattnet i kanalen och järnvägen som ger oss kontakt med både Stockholm och Göteborg

Församlingen som har drygt 100 medlemmar, varav ca. 60% under 65 år har haft glädjen att hälsa 26 nya medlemmar välkomna de senaste 5 åren. Kyrkan ligger mitt i centrum med en placering som innebär en stor potential till att vara Missionskyrkan FÖR Töreboda.

Jämte traditionell verksamhet såsom kör, bön och gudstjänstfirande bedriver församlingen ett växande socialt arbete i samarbete med bl. a. den lokala ICA-butiken, kallat Missionskassen. Vid två tillfällen per vecka kommer insamlad mat med kort datum behövande familjer och enskilda till gagn. Att på detta sätt tjäna sin nästa är något församlingen upplever vara i linje med Guds plan för Töreboda.

https://www.facebook.com/torebodamissionskyrka

http://www.torebodamissionskyrka.se

Församlingens ungdomsförening Equmenia Töreboda är en aktiv del av församlingsarbetet och lockar en stor andel ungdomar ”utifrån” till samlingar med Channel varannan fredag.

https://instagram.com/wearechannel

https://www.facebook.com/wearechannel

Vi har även samverkan med ungdomar från närliggande städer vilket innebär besök hos varandra och gemensamma läger som t e x det populära skidlägret i Trysil

Vill Du veta mer om vår vision och kanske bli en viktig kugge för en växande församlingsgemenskap?

Kontakta:

Johnny Fransson, ordförande

Epost: info@torebodamissionskyrka.se eller tel: 070-372 72 93

Eller

Bruno Bilén, vice församlingsföreståndare

Tel: 070-620 65 37