Samtalsgudstjänst – gudstjänst utan monolog

Under våren inbjuds du till det som fått namnet: ”Samtalsgudstjänst”. Den äger rum uppe i Församlingssalen tredje söndagen i månaden. Tanken är, att vi sitter några runt varje bord och utifrån ett ämne samtalar om tron, delar tankar, frågor och tvivel. Enkel fika serveras på ett corona-säkert sätt.

Välkommen till dessa gudstjänster där samtalet får ta plats.