En droppe!

Alltför ofta drabbas vi av känslan att inte riktigt duga, inte kunna, inte räcka till. Vi faller för frestelsen att jämföra oss med andra. Vi förminskas och vårt mående drabbas och vi känner oss lätt misslyckade.

I Frälsarkransen finns en liten ”jagpärla” som berättar om hur värdefulla och unika vi är, var och en med sina speciella gåvor som vi är bärare av.

Pärlan vill hjälpa oss att våga se bortom alla våra förminskade tankar och se oss med Guds kärleksfulla ögon. Vi är nämligen hans ögonstenar. Så har Martin Lönnebo, som är författare och skapare av Frälsarkransen, formulerat några rader om ”jagpärlan” som jag vill skicka med dig:

Jag är en droppe
i Guds hav
som speglar himlen.

En droppe är inte stor, men tänk att en liten, liten droppe kan t o m spegla någonting så stort som himlen. Den lilla strofen vill hjälpa oss att se oss själva i rätt ljus. Att våga lita på att vi alla kan spegla något gott, kärleksfullt och uppmuntrande där vi lever våra liv. Kraften och modet får vi av Honom, vilkens
ögonstenar vi är. Unna dig vila i den omsorgen!


Britt-Marie Kaldéus-G:son
vice församlingsföreståndare