Livet handlar om kärlek till din nästa

Ett liv utan kärlek är egentligen värdelöst.

Gud säger att relationer är vad livet handlar om. Inte samlandet av
ägodelar eller prestationer.

Fyra av de tio budorden handlar om relationer med Gud. De övriga sex
handlar om relationer med människor.

Tiden är din mest dyrbara gåva eftersom du bara har en viss mängd av
den. Du kan tjäna mer pengar men du kan inte skaffa dig mer tid. När du
ägnar tid åt någon så ger du honom eller henne en del av ditt liv som du
aldrig kan få tillbaka. Din tid är ditt liv. Det är därför som den främsta
gåva du kan ge någon är din tid.

Att ge någon uppmärksamhet är att säga: ”Jag värdesätter dig så högt att
jag ger dig min dyrbaraste tillgång – min tid”.
Det är människokärlek!

Lennart Lindborg